Kamerbrief over ondezoek naar selectie in het hoger onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de onderbouwing van selectieprocedures voor het hoger onderwijs. Hij gaat in op de belangrijkste bevindingen van de inspectie en wat instellingen kunnen doen om kansengelijkheid in selectieprocedures te verbeteren. Daarnaast gaat hij in op enkele acties voor instellingen om kansengelijkheid in selectieprocedures te bevorderen.

Kamerbrief over ondezoek naar selectie in het hoger onderwijs