Kamerbrief over voortijdig schoolverlaters 2022-2023

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de nieuwste cijfers van het aantal voortijdig schoolverlaten (vsv) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het gaat om het studiejaar 2022-2023.

Kamerbrief over voortijdig schoolverlaters 2022-2023