Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport 'Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen' en position paper 'Gezondheid Geborgd'

Minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Heijnen (IenW) bieden het rapport 'Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?' aan. Het rapport is door de externe adviseurs Hans Wijers en Frans Blom opgesteld. Ook reageren de bewindspersonen op het position paper 'Gezondheid geborgd' van de Expertgroep Gezondheid IJmond.

Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport 'Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen' en position paper 'Gezondheid Geborgd'