Kamerbrief over publicatie ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van het definitief ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Het afwegingskader is een ondersteunend instrument voor provincies, gemeenten en waterschappen bij de locatiekeuze voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Kamerbrief over publicatie ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving