Kamerbrief over voorlopig politiek akkoord op Europese IMVO-wetgeving

Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over het voorlopig politiek akkoord op Europese IMVO-wetgeving, hoe het zich verhoudt tot de Nederlandse inzet, en wat de vervolgstappen zijn voordat deze Europese richtlijn in werking kan treden en gestart kan worden met de nationale implementatie ervan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over voorlopig politiek akkoord op Europese IMVO-wetgeving