Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Verzamelwet BZK

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het voorstel van wet tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen hoofdzakelijk op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Verzamelwet BZK 20XX). De Tweede Kamerfracties van NSC en SGP hebben deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Verzamelwet BZK