Nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet BZK

Wijziging van het voorstel van wet tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen hoofdzakelijk op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Verzamelwet BZK 20XX).

Nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet BZK