Wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen).

Wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen