Kamerbrief over nahang Besluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het besluit van 11 april 2024 tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Het besluit gaat over het toevoegen van informatie over zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) aan de omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen. Zij informeert de Kamer daarbij over de nahangprocedure en de inwerkingtreding.

Kamerbrief over nahang Besluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen