Nader rapport Wijzigingswet SZW-wetten voor Caribisch Nederland

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt het nader rapport over het voorstel van de wet tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren.

Nader rapport Wijzigingswet SZW-wetten voor Caribisch Nederland

Bijlagen