Slotwet Deltafonds 2023

Dit wetsvoorstel brengt voor het jaar 2023 wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het Deltafonds (hoofdstuk J van de Rijksbegroting).