Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

Minister Dijkstra (Medische Zorg) en minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) bieden de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanpassing van de aanwijzing van een deelnemende gemeente en verduidelijking van enkele eisen voor de aangewezen telers aan. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijzen zij naar de ontwerp-nota van toelichting. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen