Antwoorden op 3e set Kamervragen over Wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de Wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer. De Eerste Kamerleden van de fractie BBB hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op 3e set Kamervragen over Wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer