Kamerbrief over Besluit verbouw onder kwaliteitsborging

Minister De Jonge (BZK) laat in een brief aan de Eerste Kamer weten hoe hij uitvoering geeft aan enkele toezeggingen, gedaan in een Eerste Kamerdebat op 24 oktober 2023 over de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De toezeggingen gaan over het ingebruiknamebesluit en de besluitvorming over invoering van verbouwactiviteiten.

Kamerbrief over Besluit verbouw onder kwaliteitsborging