Voortgangsbrief integrale aanpak sociale veiligheid hoger onderwijs en wetenschap

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de integrale aanpak van sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap. Hij stuurt de Kamer de beleidsreactie op het advies van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 5 actielijnen van de integrale aanpak sociale veiligheid in het hoger onderwijs en wetenschap. Ook stuurt hij een afschrift van zijn brief aan de TU (Technische Universiteit) Delft naar aanleiding van het rapport van de Inspectie voor het Onderwijs over de sociale onveiligheid op de TU.

Voortgangsbrief integrale aanpak sociale veiligheid hoger onderwijs en wetenschap