Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Opiumwet (aanpak nieuwe psychoactieve stoffen)

Minister Dijkstra (Medische Zorg) geeft antwoord op vragen over het voorstel van wet tot wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. De Eerste Kamerfracties van BBB, GroenLinks-PvdA, Volt, D66, ChristenUnie, PvdD en JA21 hebben deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Opiumwet (aanpak nieuwe psychoactieve stoffen)