Kamerbrief over verkenning intern toezicht Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en stand van zaken amendementen

Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de verkenning van het intern toezicht op de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook gaat zij in op de stand van zaken van de nadere uitwerking van twee amendementen van het Tweede Kamerlid Bushoff (GroenLinks-PvdA).

Kamerbrief over verkenning intern toezicht Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en stand van zaken amendementen