Invoergegevens luchtkwaliteit 2015

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt jaarlijks gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij de berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Dit komt voort uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl). Het zijn de ruwe gegevens die bedoeld zijn voor gebruik in rekenmodellen. Dit zijn de invoergegevens die zijn gepubliceerd op 16 maart 2015.