Geluidsbelastingkaarten luchthaven Schiphol voor het gebruiksjaar 2016

Notitie over de berekende geluidsbelasting van luchthaven Schiphol in 2016. De geluidsbelasting staat op landkaarten en in tabellen. Er zijn aparte berekeningen voor het geluid in een heel etmaal (Lden) en in de nacht (Lnight).

Geluidsbelastingkaarten luchthaven Schiphol voor het gebruiksjaar 2016 (PDF | 8 pagina's | 504 kB)

Op de landkaarten staat aangegeven hoe ver geluid van bepaalde niveaus te horen is (geluidscontouren). In de tabellen ziet u per gemeente wie het geluid van Schiphol horen (woningen, inwoners).

Met het geluid in kaart bepaalt de Rijksoverheid welke acties nodig zijn tegen geluidsoverlast van vliegverkeer op Schiphol