Geluidsbelastingkaarten spoorwegen voor het gebruiksjaar 2016

Notitie over de berekende geluidsbelasting van de spoorwegen van het Rijk in 2016. De geluidsbelasting staat in tabellen. Er zijn aparte berekeningen voor het geluid in een heel etmaal (Lden) en in de nacht (Lnight).

Geluidsbelastingkaarten spoorwegen voor het gebruiksjaar 2016 (PDF | 268 pagina's | 2,7 MB)

Er is een tabel voor elke gemeente waar een hoofdspoorlijn doorheen gaat. In de tabellen staat wie geluid van het spoor horen (gebouwen en personen) en hoe goed zij het horen (last van het geluid of van wakker geworden).

Met het geluid in kaart bepaalt de Rijksoverheid welke acties nodig zijn tegen geluidsoverlast van treinen op de hoofdspoorwegen.