Kosten en opbrengsten - crisismaatregelen financiële instellingen 2017

In deze tabel worden de kosten en opbrengsten voor de schatkist gepresenteerd van de financiële instellingen waaraan de overheid sinds de kredietcrisis financiële steun heeft verleend.

De cijfers zijn gebaseerd op het 'overzicht interventies financiële sector', dat 2 keer per jaar wordt gepubliceerd. Namelijk bij de Miljoenennota en bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Uit de tabel blijkt dat het voorlopige positieve saldo van kosten en opbrengsten van de financiële crisis (exclusief maatregelen relaterend aan de Eurocrisis) € 2 miljard is.

Dit saldo komt vooral door de grote positieve resultaten van de crisismaatregelen voor ING, en de resolutieheffing in verband met de nationalisatie van SNS Reaal. Op dit moment valt nog niet te zeggen wat het uiteindelijke saldo van kosten en opbrengsten is. Dit hangt onder meer af van de toekomstige opbrengst van de verkoop van de financiële instellingen. Deze opbrengst wordt dan verrekend met de historische aanschafwaarde. Het saldo wordt dan bij het resultaat opgeteld of van het resultaat afgetrokken.

Bovendien zijn er kosten (rente) en opbrengsten (dividenden) zolang deze financiële instellingen geheel of gedeeltelijk in staatshanden zijn.