iBestuur special Open Data

Tijdschrijft over Open Data binnen en buiten het het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).