Pact voor de ouderenzorg

Het ministerie van VWS heeft samen met zo’n 35 andere partijen het Pact voor de Ouderenzorg ondertekend. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken. Maar ook om  goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Pact voor de ouderenzorg (PDF | 4 pagina's | 39 kB)

Samenwerking voor betere ouderenzorg

Nederland heeft een enorm grote opgave voor de boeg op het gebied van ouderenzorg. Begin 2018 telde Nederland 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Dat betekent veel voor de manier waarop we de zorg inrichten in ons land. Een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt, ontbreekt nog.

Het Pact voor de ouderenzorg is ondertekend door een groot aantal partijen waaronder zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en bedrijven. Deze partijen willen de ouderenzorg merkbaar en meetbaar verbeteren. Dit doen zij met acties die zich richten op de volgende punten:

  • Keren van de trend van stijgende eenzaamheid onder ouderen.
  • Zorgen dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen, met de juiste zorg en ondersteuning.
  • De verpleeghuiszorg verbeteren zodat ouderen er de juiste zorg krijgen en de aandacht die zij verdienen. Dit moet zoveel mogelijk vergelijkbaar zijn met thuis.

De ondertekenaars onderstrepen met dit landelijk pact dat zij samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van leven van ouderen. Ook denken en doen zij mee met plannen en acties.

Bovengenoemde 3 punten uit het pact worden in programma’s uitgewerkt. Er worden afspraken gemaakt over de invulling van acties en wie daarvoor aan zet is. Het Pact voor de Ouderenzorg is het begin van een proces. Ouderen in Nederland moeten gaan merken dat de zorg en ondersteuning beter wordt. Voor hen maar ook voor de generaties daarna.