Beleid Open Data 2018

Het JenV open databeleid geeft invulling aan 3 strategische bewegingen:

Beleid Open Data 2018 (PDF | 2 pagina's | 132 kB)

  1. Het overheidsbrede open databeleid, met als doel overheidsdata actief voor hergebruik1 toegankelijk te maken.
  2. Het veranderprogramma JenV voor een open en transparante JenV organisatie die resultaat levert in een veranderende samenleving.
  3. De JenV I-strategie.