Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2018-2020

Arbeidsvoorwaardenakkoord tussen de werkgever in de sector Politie en politievakorganisaties. Het akkoord geldt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2018-2020 (PDF | 25 pagina's | 2,1 MB)