Samen werken wij aan een veilige en rechtvaardige samenleving - Dit is JenV

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid staat voor een breed scala aan maatschappelijke opgaven. Hoe pakken we high impact crimes aan, zoals overvallen, straatroven en woninginbraken? Hoe zorgen we ervoor dat slachtoffers goed worden opgevangen en geholpen om de draad van hun leven weer op te pakken, nadat ze een afschuwelijk misdrijf hebben meegemaakt? Hoe stimuleren we dat uitgeprocedeerde vreemdelingen zelfstandig – en met perspectief – terugkeren naar hun land van herkomst?

In het boekje ‘Dit is JenV’ zijn verhalen gebundeld die stuk voor stuk mooie voorbeelden vormen van opgavegericht werken aan maatschappelijke problemen op het terrein van recht en veiligheid. Verhalen over de inzet, betrokkenheid en vindingrijkheid waarmee professionals zich elke dag weer inzetten voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Professionals van binnen én buiten JenV, uit de publieke sector, maar ook uit de private, die slim gebruik maken van elkaars kennis en ervaring.

Samen werken wij aan een veilige en rechtvaardige samenleving - Dit is JenV (PDF | 49 pagina's | 3,4 MB)