Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid

Deze notitie beschrijft de missies die zijn opgesteld in het kader van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. De missies zijn opgesteld voor 4 thema's: energietransitie en duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; gezondheid en zorg; veiligheid. Deze missies zijn samen met de sleuteltechnologie├źn richtinggevend voor de door de Topsectoren op te stellen Kennis- en Innovatieagenda's.