Advies inijking labelklassen energielabel op basis van NTA 8800, woningbouw en utiliteitsbouw

In 2020 wordt een nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 voor de energieprestatie van gebouwen ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor het energielabel voor gebouwen. INNAX Bouwkundig adviseurs heeft onderzocht hoe deze inijkingstabel er voor woningen uit kan komen te zien. W/E adviseurs heeft eenzelfde onderzoek uitgevoerd voor utiliteitsgebouwen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft op basis van de eindrapporten van INNAX Bouwkundig adviseurs en W/E adviseurs een advies opgesteld over de te kiezen inijkingstabellen.

In april 2020 zijn deze documenten geactualiseerd.

Advies inijking labelklassen energielabel op basis van NTA 8800, woningbouw en utiliteitsbouw (PDF | 12 pagina's | 1,1 MB)

Inijking energielabels woningen (PDF | 51 pagina's | 2,5 MB)

Inijking energielabel utiliteitsbouw (PDF | 84 pagina's | 11,3 MB)