Uitvoeringstoets op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet 9 juli 2019

Uitvoeringstoets op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen.