Uitvoeringstoets op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet 9 juli 2019

Uitvoeringstoets op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen.

Uitvoeringstoets op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet 9 juli 2019 (PDF | 5 pagina's | 1,4 MB)