Overzichten Appa-uitkeringen 2010 t/m 2019

Dit overzicht gaat over de uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, van voormalige bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) en van voormalige burgemeesters waarvan de uitvoering van de Appa-uitkeringen de verant­woordelijkheid is van de minister van BZK (waarnemend burgemeesters en herind­e­lings­burge­mees­ters).

Sinds 2010 verstrekt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties (BZK) op verzoek overzichten waarin geano­ni­mi­­seerd per jaar per ambtsdrager het uitbetaalde bedrag aan uitkering op grond van de Algemene pensioen­wet politieke ambts­dragers (Appa) en de toegekende (maximale) duur van de uitke­ring, wordt weergegeven.

Vanaf 2020 brengt BZK zelf elk jaar een geano­ni­mi­seerd overzicht naar buiten. Dit eerste overzicht ziet op de periode maart 2010 tot en met december 2019.