The business case and supporting interventions for Dutch offshore wind

Onderzoekbureau Afry analyseerde, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de ontwikkeling van de business case voor wind op zee op langere termijn. Dit rapport is het gevolg van een afspraak uit het Klimaatakkoord tussen Rijk en de wind-op-zee sector om gezamenlijk te onderzoeken hoe projecten ook in de toekomst zonder subsidie rendabel kunnen blijven. Dit document is in het Engels.