Servicedocument 'Mogelijkheden van afstandsonderwijs inburgering tijdens de coronaperiode' (april 2020)

Het is van groot belang dat de inburgeraar ook in de coronaperiode doorgaat met het leren van de Nederlandse taal en ook leert om kennis op te de doen over de Nederlandse samenleving. In dit servicedocument wordt aangegeven hoe afstandsonderwijs in deze periode kan worden vormgegeven.