Samenvatting privacy-analyse contactonderzoeksapps

De Landsadvocaat heeft in opdracht van het ministerie van VWS een privacy-analyse uitgevoerd op zeven aangeboden corona-apps.

Samenvatting privacy-analyse contactonderzoeksapps (PDF | 6 pagina's | 208 kB)