Samenvatting privacy-analyse contactonderzoeksapps

De Landsadvocaat heeft in opdracht van het ministerie van VWS een privacy-analyse uitgevoerd op zeven aangeboden corona-apps.