Eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek

Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de betaling van het eigen risico in de zorgverzekering in relatie tot het declaratiesysteem dat in de medisch-specialistische zorg wordt gebruikt. Dit systeem gaat uit van een diagnosebehandelcombinatie (dbc).

Eigen risico en diagnosebehandelcombinatie (dbc)

Doordat de openingsdatum van een dbc de declaratiedatum is, maar eenzelfde  behandeling soms in een volgend jaar wordt voortgezet, loopt dit niet altijd gelijk met de betaling van het eigen risico voor de zorgverzekering in een bepaald jaar.