Eindrapportage vignettenstudie kwetsende content online

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onder meer als doel het bestrijden van uitsluiting in de samenleving en het bevorderen van onderlinge verbondenheid van Nederlanders. Sociaal contact wordt steeds vaker in een online omgeving gelegd, bijvoorbeeld via social media. Ook kwetsende of uitsluitende uitlatingen in een online omgeving kunnen als discriminatoir worden ervaren en gevolgen hebben op de mate waarin iemand zich verbonden voelt met de samenleving.

Eindrapportage vignettenstudie kwetsende content online (PDF | 32 pagina's | 1 MB)

In het kader van een verkenning naar een mogelijke aanpak van kwetsende content op het internet, waarbij de internetgebruiker zelf gemotiveerd wordt om op te komen tegen dergelijke berichten, is de onderhavige vignettenstudie uitgevoerd. Hierin wordt het effect van kwetsende uitlatingen online en de handelingsbereidheid van respondenten onderzocht.