Onderzoek restprobleem risicoverevening fase 1

Onderzoek in hoeverre er een restprobleem is in de risicoverevening dat nog moet worden opgelost voordat kan worden overgegaan op een onderhoudsmodel.