Beantwoording vragen over DPIA-Corona Melder App

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beantwoordt vragen over de concept-gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) van de CoronaMelder-app.