Beantwoording vragen over DPIA-Corona Melder App

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beantwoordt vragen over de concept-gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) van de CoronaMelder-app.

Beantwoording vragen over DPIA-Corona Melder App (PDF | 20 pagina's | 5,6 MB)