Advies 9: essentiële bepalingen in de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 adviseert over enkele onderwerpen die een plaats moeten krijgen in de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19.