Specificatie voorlopige budgetten 2021

Deze versie van 1 oktober 2020 bevat een kleine correctie t.o.v. het bestand dat op 30 september 2020 is gepubliceerd. Deze correctie is niet van invloed op de hoogte van de budgetten.