Hernieuwde afspraken met verhuurders over maatwerk

Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Daarom hernieuwen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG de afspraken over huisuitzettingen die op 26 maart 2020 zijn gemaakt.

Dit houdt in dat huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden in deze periode zoveel mogelijk worden voorkomen. De inspanningen van de verhuurders hebben effect gehad. Het aantal huisuitzettingen nam de eerste helft 2020 met meer dan de helft af.  De afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen staan in een gezamenlijk statement, wat loopt tot  januari 2021. Dan evalueren de betrokken partijen de situatie weer en beslissen of ze de afspraken hernieuwen.

Hernieuwde afspraken met verhuurders over maatwerk (PDF | 2 pagina's | 70 kB)