Aanpassingen asbestregelgeving

In de op 9 november 2020 verzonden brief aan de Tweede Kamer 'Aanpassingen asbestregelgeving' meldt de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het volgende:

Voor een aantal keuzes in het asbestbeleid baseer ik mij op het door TNO In september 2019 uitgebrachte rapport 'Aanknopingspunten voor differentiatie in risico's van werkzaamheden met asbest ten behoeve van beheersregimes'. 

Op dit rapport is een aantal reviews uitgevoerd door onafhankelijke experts. Deze reviews en een algemene reactie van TNO hierop kunt u hieronder terugvinden (downloads 1/8 t/m 6/8).

De reviews zijn meegenomen bij de gemaakte beleidskeuzes bij de aanpassingen in de regelgeving. Op deze pagina is een overzicht opgenomen hoe met de specifieke aandachtspunten in de reviews is omgegaan (download 8/8).

Daarnaast heeft SZW aan TNO verzocht om een verduidelijkend memorandum op te stellen waarin de samengevatte overwegingen en conclusies uit het oorspronkelijke rapport op een meer leesbare manier toegankelijk zijn (download 7/8).

Auxilium - Notitie Beschouwing TNO rapport Risicodifferentatie Abest (PDF | 5 pagina's | 165 kB)

Reflectie TNO-rapport “Aanknopingspunten voor differentiatie in risico's van werkzaamheden met asbest ten behoeve van beheersregimes”. (PDF | 5 pagina's | 118 kB)

Beschouwing TNO-rapport Risicodifferentiatie Asbest (PDF | 4 pagina's | 262 kB)

Briefreport beschouwing TNO rapport door Qresults (PDF | 4 pagina's | 156 kB)

Algemene reactie op reviews op differentiatie rapport TNO (PDF | 1 pagina | 57 kB)

Review TNO rapport Asbest (PDF | 18 pagina's | 327 kB)

Memorandum 'Nieuwe aanpak risico’s bij werkzaamheden asbest' (dd 09/02/2021) (PDF | 5 pagina's | 549 kB)

Punten uit reviews en daaruit voortvloeiende acties schematisch weergegeven (dd 04/03/2021) (PDF | 12 pagina's | 192 kB)