Onderzoeksrapporten en evaluaties programma VIA

Het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) onderzoekt in acht pilots ‘wat werkt’ om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren. Per november 2020 zijn de eerste tussenrapportages van de pilots gereed, evenals enkele aanvullende onderzoeksrapporten. Deze worden gelijktijdig met de Voortgangsbrief 2020 van programma VIA gepubliceerd en zijn hieronder in te zien.

Informatiefolder 2020 Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) (PDF | 12 pagina's | 233 kB)

Onderzoeksrapport (On)gelijke toegang tot stage en werk van HBO'ers met een migratieachtergrond (PDF | 98 pagina's | 660 kB)

Onderzoeksrapport De coronacrisis en de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond (PDF | 36 pagina's | 381 kB)

Onderzoeksrapport De effecten van klantcontact  voor langdurig uitkeringsgerechtigden met een eerstegraads niet-westerse migratieachtergrond (PDF | 40 pagina's | 1,4 MB)

Onderzoeksrapport De Invloed van migratieachtergrond bijstandsgerechtigden op netto-effectiviteit van WerkLoont (PDF | 36 pagina's | 1 MB)

Onderzoeksrapport De Weg Naar Werk - Onderzoek naar de uitstroom van WW'ers met een niet-westerse migratieachtergrond (PDF | 56 pagina's | 791 kB)

Onderzoeksrapport Effectiviteit van de Aanpak 45+ van gemeente Almere Deelrapport 5 - secundaire analyses klanten met een niet-westerse migratieachtergrond (PDF | 20 pagina's | 1,1 MB)

Onderzoeksrapport Effectiviteit van Re-integratieinstrumenten voor bijstandsgerechtigden met een migratieachtergrond in Amsterdam (PDF | 20 pagina's | 959 kB)

Onderzoeksrapport Invloed Van Migratieachtergrond WW Gerechtigden op netto effectiviteit dienstverlening uwv (PDF | 40 pagina's | 898 kB)

Onderzoeksrapport Langetermijneffecten re-integratie (PDF | 92 pagina's | 1,2 MB)

Tussenrapportage Evaluatie Werkclub (PDF | 70 pagina's | 1,3 MB)

Tussenrapportage PIlot Intensieve Begeleiding - MBKA Pilot ViA Amsterdam (PDF | 35 pagina's | 661 kB)

Tussenrapportage Pilot Leren en Werken - Voortraject Leren en werken in de Zorg en de aanvullende niveau 3 opleiding voor anderstaligen (PDF | 49 pagina's | 690 kB)

Tussenrapportage Pilot Leren en Werken in Utrecht (PDF | 38 pagina's | 702 kB)

Tussenrapportage pilot Leren en Werken Spoor (PDF | 42 pagina's | 992 kB)

Tussenrapportage pilot Nudging in Werving en Selectie (PDF | 26 pagina's | 2,5 MB)

Tweede tussenrapportage programma-evaluatie VIA (PDF | 84 pagina's | 1,2 MB)