Indo-Pacific: een leidraad voor versterking van de Nederlandse en EU-samenwerking met partners in Azië

De geopolitieke en geo-economische verhoudingen verschuiven in snel tempo. Het belang van de Indo-Pacific regio neemt toe. Om de Nederlandse en Europese economische en politieke belangen in de belangrijkste groeiregio van de wereld adequaat te behartigen, is een actievere inzet van Nederland en de EU in de Indo-Pacific regio en een eigen Nederlandse en EU-visie op de regio van belang.

NB. De Nederlandse versie van dit document is leidend.

Indo-Pacific: een leidraad voor versterking van de Nederlandse en EU-samenwerking met partners in Azië (PDF | 10 pagina's | 252 kB)