Medewerking schuldeisers minnelijke trajecten

Minnelijke trajecten zijn buitengerechtelijke trajecten waarbij op een minnelijke wijze getracht wordt om tot schuldregelingen met schuldeisers te komen. Het doorlopen van dit traject is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor het wettelijke traject (Wsnp). In de afgelopen periode is de beleidsmatige inzet erop gericht geweest om problematische schulden zoveel mogelijk via deze eerste fase – de minnelijke trajecten – op te lossen aangezien het wettelijke traject voor alle betrokkenen belastend is.

Medewerking schuldeisers minnelijke trajecten (PDF | 37 pagina's | 848 kB)