Rotterdam (Bospolder-Tussendijken) - Aanvraag Proeftuin Aardgasvrij Wijk (2e ronde)

De gemeente Rotterdam (Bospolder-Tussendijken), diende in 2020 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de tweede selectie van 19 deelnemende gemeenten.

Verslag reflectieve monitor 2021 (PDF | 4 pagina's | 500 kB)