Overbruggingssubsidie tweede steunpakket culturele en creatieve sector

Instellingen die in aanmerking komen voor de  overbruggingssubsidie tweede steunpakket culturele en creatieve sector. Het gaat om instellingen die een aanvraag hadden ingediend voor de BIS 2021- 2024 of voor meerjarige ondersteuning bij het Mondriaan Fonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, en die een positieve beoordeling kregen maar waarvoor geen budget beschikbaar was. In totaal komen naar verwachting 35 instellingen voor deze overbrugging in aanmerking.

Overzicht instellingen overbruggingssubsidie cultuur (PDF | 1 pagina | 33 kB)