Fiche 2 Verordening Data Governance Act

Fiche (document) met een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese data governance (Data governance verordening).

Fiche 2 Verordening Data Governance Act ( PDF | 12 pagina's | 209 kB )