Inspectierapport Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Dit rapport beschrijft uitvoering en resultaten van het inspectiebezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen op 29 september 2020.