Eindrapport Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen

De scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK) werkt diverse scenario’s uit voor het
vormgeven van een toekomstig stelsel van kindvoorzieningen. Het doel hiervan is het (toekomstige)
kabinet en (politieke) stakeholders handvatten te geven voor hun beleidsinzet.

Eindrapport Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (PDF | 66 pagina's | 617 kB)