Model H 3-1 (Machtiging om aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen)

Met dit formulier geeft u de inleveraar van de kandidatenlijst toestemming om de aanduiding die door uw politieke groepering is geregistreerd boven de kandidatenlijst te plaatsen. U kunt alleen toestemming geven als u hiertoe gemachtigd bent door uw politieke groepering.